Verzekeringsgeneeskunde en medische expertise, evaluatie lichamelijke schade

car crash schilderij ban Peter Weidenbaum

Wanneer lichamelijke schade wordt opgelopen, onafhankelijk of dit door een verkeersongeval, een arbeidsongeval of een medische behandeling is, weet men vaak niet wie te raadplegen om alles goed in kaart te zetten.

Na bijna 30 jaar te werken als (abdominaal) chirurg hunkerde ik om deze kennis te gebruiken in een nieuwe uitdaging. In 2020 behaalde ik, met grote onderscheiding, de titel van ‘Master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise’.
Ik ben ook ingeschreven in het ’Nationaal register voor gerechtsdeskundigen’ waardoor de rechtbank mij kan aanstellen om, na bijvoorbeeld een verkeersongeval, de lichamelijke schade te bepalen.
Als onafhankelijk expert bestudeer ik uw dossier, uw lichamelijke schade en de eventuele bijkomende economische verliezen ontstaan na een arbeidsongeval, een verkeersongeval of door andere oorzaken en begeleid ik u als raadsgeneesheer.
Dit houdt in dat uw medisch dossier grondig wordt bestudeerd, samengevat en getoetst aan de huidige wetgeving en wetenschap. Wanneer uw schade veroorzaakt wordt door anderen (derden genoemd) dan heeft u recht op een vergoeding.. Simpel gezegd heeft u dan recht op een vergoeding die overeenkomt met alle kosten of misgelopen inkomsten die u heeft als gevolg van het ongeval. Daarom moet de huidige situatie (dus deze na het ongeval) vergeleken worden met deze zoals die geweest zou zijn zonder het ongeval. Daarin schenken we aandacht aan zowel de (gemiste) arbeidsinkomsten, de hulp die u nodig heeft in of om het huis. Wat kan ik niet meer doen of welke kosten moeten er nu gemaakt worden bv als kinderopvang enz…? 
Als onafhankelijk expert kan ik u bijstaan bij deze evaluaties en bij het berekenen van de schade zodat u deze correct vergoed krijgt.
Ik sta u dan bij in de vergaderingen met de medische dienst van de verzekeringsmaatschappij.

Het openen van zo’n dossier kan door een afspraak te maken op het tefefoonnummer 089/308520. U wordt dan ontvangen op de Oude Postbaan 54 te 3600 Genk.