Refluxpathologie of hernia diaframatica

tekening van de maag

Gastro-oesofagale reflux (GER) is een veel voorkomende klacht, +/- 20% van de volwassenen heeft er last van. Deze patiënten klagen van een branderig gevoel achter het borstbeen (pyrosis) gepaard met oprispingen en nemen vaak al jaren zuurremmers om deze klachten te verminderen. 

Wanneer deze conservatieve middelen niet meer helpen of wanneer de ‘maagbreuk’ zeer groot is, is heelkunde noodzakelijk.
Een (laparoscopische ) Nissen fundoplicatie is de meest gebruikte techniek. Hierbij wordt de maag terug in de buik gebracht en gaan we met de eigen maag een kraag rond de slokdarm maken, dewelke als klep fungeert zodat het zuur niet meer naar de slokdarm kan lopen.